Missie, Visie, Doelstellingen

Missie, Visie, Doelstellingen

Student in Opdracht is een startup die nog maar kort bestaat, dat wil echter niet zeggen dat we niet weten wat we willen. Student in Opdracht heeft een duidelijk visie en missie. Met onze passie willen wij onze visie en missie waarmaken.

Missie
Student in Opdracht verbindt gemotiveerde en creatieve studenten aan bedrijven zodat de studenten relevante werkervaring kunnen opdoen.

Visie
Student in Opdracht ziet dat studenten en met name pas afgestudeerden het moeilijk hebben in de arbeidsmarkt, wij verwachten dat dit in de toekomst nog steeds een probleem zal zijn. Student in Opdracht wil studenten helpen om studiegerelateerde werkervaring op te doen, waardoor zij meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt nu, en in de toekomst. Wij geven bedrijven de mogelijkheid om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn, door de studenten de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen. Student in Opdracht is de link naar jouw toekomst.

Doelstellingen
Student in Opdracht heeft eigenlijk één doel namelijk zoveel mogelijk verbindingen leggen tussen bedrijven en studenten. Wij willen veel opdrachten kunnen aanbieden en veel studenten aan onze website binden. Op deze manier hopen wij de link te worden naar de toekomst van studenten en bedrijven.